Resum del nou decret 67/2015 sobre el document ITE

Desde el passat 26 de Novembre de 2015 entra en vigor el nou decret sobre el document ITE (Iforme de Idoneïtat Técnica del Edifici), destaquem alguns dels aspectes més importants d'aquesta normativa a continuació:

Obligatorietat:

 • El Certificat d'Aptitud serà obligatori en la transmisió d'immobles (venta de pisos). De la mateixa manera que s'exigeix avui en dia la cél·lula d'habitabilitat i el certificat energètic.
 • Les vivendes unifamiliars, amb límits a via públic inferiors a 1,5 metres, també se'ls exigirà la ITE.
 • Si es volen sol·licitar subvencions.

Cronograma de les actuacions de necessaria realització després de la aprovació del nou decret:

ITE

Proposta de sistema de treball amb Mare Nostrum Arquitectura:

 • Realització d'informe ITE
  • Planificació de reunió amb la comunitat per a explicar l'evaluació de les deficiències destacades.
  • Gestió i tramitació de la ITE per a obtenció del certificat d'aptitud.
  • Planificació i programació de la reparació de les deficiències.
 • Realització del llibre de l'edifici.
 • Realització dels projectes de rehabilitació
  • Preparació de pressupost "mut" sense preus per al seu enviament a les constructores designades per la comunitat per realitzar un estudi comparatiu en condicions, i si fos necessari, presentar aquest pressupost a la comunitat en una altre reunió.
  • En cas de requerirse per la comunitat, gestió i tramitació de subvencions.
  • Realització de certificacions mensuals durant la execució de les obres per control i certificació de l'avanç de les obres.
  • Reunió a la finalització de les obres amb informe resum de certificacions mensuals i factures presentades per la constructora.
 • Planificació temporal dels informes de verificació técnica per comprobar el no empitjorament de les deficiències detectades, cada 24 o 12 messos segons procedeixi.
 • Redacció de documents necessaris per a la tramitació de subvencions, realitazció de certificats energètics i informes d'accessibilitat.

Esquema gràfic del procediment ITE complet

ITE2